Pensionat Svans och Tass

4_bild.JPG

Registrera Dej

Gissa här

Vad är en Naumann??
 
 • 1_smadjur.png
 • 2_smadjur.jpg
 • 4_smadjur.jpg
 • 5_smadjur.jpg
 • 6_smadjur.jpg
 • 7_smadjur.jpg
 • 8_smadjur.jpg
 • 9_smadjur.jpg
 • 10_smadjur.jpg
 • 11_smadjur.jpg
 • 12_smadjur.jpg
 • 13_smadjur.jpg
 • 14_smadjur.jpg
 • 15_smadjur.jpg
 • 16_smadjur.jpg
 • 17_smadjur.jpg
 • 18_smadjur.jpg
 • 19_smadjur.jpg
 • 20_smadjur.jpg
 • tass_photo2.jpg
 • tass_photo3.jpg
 • tass_photo4.jpg
 • tass_photo5.jpg
 • tass_photo6.jpg
 • tass_photo7.jpg
 • tass_photo8.jpg
 • tass_photo9.jpg
 • tass_photo10.jpg
 • tass_photo11.jpg
 • tass_photo12.jpg
 • undulat_hona.jpg
 • _header.jpg

VÅRT SMÅDJURSRUM

VÅR SMÅDJURSDEL

 

Smådjuren har nu flyttat ut i SMÅDJURSVAGNEN. Nyinköpt och renoverad i början av sommaren 2013.

Här får smådjuren verkligen sitt eget rum, med bättre plats än tidigare.

Här får alla daglig översyn och egentid. 

 

Städning av burar etc. sker efter behov.


Jag har nu köpt in burar, så det är i dessa de kommer att vara i under vistelsen hos oss.

Detta beslut har mognat fram för att göra det smidigt för alla parter. Smådjuren behöver alltså inte längre komma i sina burar,

utan de finns redan iordninggjorda inför inackorderingen.

 

 

Enda undantagen från detta är hamsterburar, gerbilburar samt undulatburar då dessa är så pass små och lättflyttade

för kunderna att ta med själva.

Smådjursrummet är också omorganiserat för att fler gäster skall få plats. Burarna placeras i tre olika höjdnivåer i vägghyllor av stål.

Totalt kan jag att erbjuda plats i 12 st burar.

 

Burarnas längd varierar mellan 80cm tom 120cm, och jag tar mig friheten att bedöma burstorlek beroende på hur många

djur resp storlek på dessa som skall beredas plats.

 

Gällande papegojebur finns en sådan hos mig. I den kan jag ta emot max en papegoja i storlek grå jako, ädelpapegoja.

 

Allt för att följa Länsstyrelsens regler!!!

 

Då mitt pensionat är såpass litet, och papegojeburen är så stor, så gäller att man bokar ett kattrum, vid inbokning av papegoja.

Min bur kommer då att flyttas in dit.

Kostnaden blir då densamma som för att inackordera katt! 

 

Vi kommer att kunna erbjuda daglig motion,för smådjuret, om så önskas, allt efter djurets behov och Er önskan.

 

Grönsaker och frukt, frö- resp pellets/gnagare-/kaninblandning samt hö får djuren varje dag. Sommartid även maskrosblad och färskt gräs. 

 

För utekaniner har vi 10 stycken kaninplatser . Som ett komplement

har vi också skuttburar där våra kaningäster får turas om att skutta runt ett par timmar var varje dag.

 

Kaninburarna kommer i fortsättningen bara att hyras ut mellan maj och september.

Reglerna börjar gälla efter denna vintersäsongen. 

 

NYHET: Har nu även införskaffat en styck illerbur i två våningar samt har möjlighet att ta emot chinchillor, råttor då jag har en fd fågelvoljär som jag kan inreda med div avsatser och hängbroar som kan passa dessa djur.

 

VIKTIGT ..........

 

Exempel på smådjur som vi tar emot är: Kanin, hamster, marsvin,tamiller, ökenråttor, burfåglar etc. DOCK EJ KRÄLDJUR.


OBS!!! Kaniner som skall komma till mitt pensionat MÅSTE vaccineras, oavsett om de skall vara ute eller inne. Läs mer

om mina vaccinationskrav under fliken VACCINATIONER.


Medtag giltigt vaccinationsintyg vid inlämningen!!!

 


Könsmogna kaniner MÅSTE vara kastrerade för att få vara inne på pensionatet.